Law Database | Mail | English Version

ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

M T W T F S S
 
1
 
 
 
 
5
 
6
 
 
8
 
 
 
 
12
 
13
 
 
15
 
 
17
 
 
19
 
20
 
 
 
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

(ဂ)-၄တန္းႏွင့္ ၈တန္းကိုသက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းတြင္ အတန္းတင္ စာေမးပြဲစစ္ရန္၊ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း ဘာသာတြဲ (၈)တြဲမွ မလိုေသာ ဘာသာတြဲမ်ားကို ျဖဳတ္သိမ္းရန္နွင့္စာေမးပြဲေမးခြန္းကိုအေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာႀကီး/ဆရာမႀကီးမ်ားကို တာဝန္ ေပးရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္

(၄)တန္းႏွင့္(၈)တန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္သာ အတန္းတင္ စာေမးပြဲစစ္ရန္၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ားကို အေျခခံပညာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနၾကေသာ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ားကို တာဝန္ေပးရန္၊ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း စာေမးပြဲေမးခြန္း ဘာသာတြဲ (၈)တြဲမွ မလိုအပ္ေသာ ဘာသာတြဲမ်ားကို ျဖဳတ္သိမ္းရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

Pages