Law Database | Mail | English Version

ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

(ဂ)-ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိေရာင္ဟီးအ.လ.က(ခြဲ)အား အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္၊ မိုင္းေခ်ာင္းႏွင့္ ဟဲေလွာ္ အ.ထ.က(ခြဲ)ႏွစ္ခုအား အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ၊မရွိ တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

(ဂ)-ေဖာင္းျပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရာင္ဟီး အ.လ.က(ခြဲ)အား အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မိုင္းေခ်ာင္း အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ႏွင့္ ဟဲေလွာ္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ႏွစ္ခုအား အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ၊မရွိ တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

(ဃ)-ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕၊ပဲခူးရပ္အေျခခံပညာအထက္ တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)၊ဘုရင့္ေနာင္တစ္ထပ္ေက်ာင္းအား ဖ်က္သိမ္းခြင့္ျပဳၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေပ(၃၀x၉၀)ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ေဆာက္လုပ္ေပး ရန္အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

(ဃ)-ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပဲခူးရပ္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)၊ ဘုရင့္ေနာင္ တစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္အား ဖ်က္သိမ္းခြင့္ျပဳၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေပ (၃၀ x  ၉၀) ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

(က) သဘာ၀ေရခ်ိဳ ငါးပုစြန္မ်ား၊ ေရငန္ငါးပုစြန္မ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာမႈ၊ ဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ၊ ေျပာင္းလဲလာမႈ အေနအထားမ်ားႏွင့္ေရရွည္တိုး ပြားေပါက္ဖြား ရွင္သန္ႏိုင္ေရးတို႔ကို သုေတသနျပဳ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္အစီအစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

(က)-သဘာ၀ေရခ်ိဳ ငါးပုစြန္မ်ား၊ ေရငန္ငါးပုစြန္မ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာမႈ အေျခအေန၊ ဖမ္းဆီးထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ အေျခအေန၊ ေျပာင္းလဲလာမႈအေနအထားႏွင့္ ေရရွည္တိုးပြား ေပါက္ဖြား ရွင္သန္ႏိုင္ေရးတို႔ကို သုေတသနျပဳ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

(ဂ)-လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဧရာ၀တီျမစ္၏ အေရွ႕ဘက္ကမ္း ေရကာတာ(၂၃)မိုင္ႏွင့္ ျမစ္မခ အေရွ႕ဘက္ကမ္းေရကာတာမ်ားကို တာပုံစံက် ဆက္သြယ္ေရးလမ္းျဖစ္၊ ေရကာတာ ျဖစ္ေစမည့္ အႀကီးစားတည္ေဆာက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

(ဂ)-လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနေသာ ဧရာ၀တီျမစ္၏ အေရွ႕ဘက္ကမ္း ေရကာတာ(၂၃)မိုင္ႏွင့္ ျမစ္မခ အေရွ႕ဘက္ကမ္းေရကာတာမ်ားကို တာပုံစံက် ဆက္သြယ္ေရးလမ္းလည္းျဖစ္၊ ေရကာတာလည္း ျဖစ္ေစမည့္ အႀကီးစားတည္ေဆာက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

Pages