Law Database | Mail | English Version

ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

M T W T F S S
 
 
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 
7
 
 
9
 
 
11
 
12
 
13
 
14
 
 
 
 
18
 
19
 
20
 
 
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

(င)-တည္ေဆာက္ၿပီးႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းပ်က္ စီးသြားေသာဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံမ်ား အေရး ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ နစ္နာမႈကို မည္ကဲ့သို႔ေျဖရွင္း ေပးမည္ကို သိလိုျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

တည္ေဆာက္ၿပီးႏွစ္ အနည္းငယ္ အတြင္း ပ်က္စီးသြားေသာ ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳး၍မရ ျဖစ္ခဲ့ရေသာ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ နစ္နာမႈကို မည္ကဲ့သို႔ေျဖရွင္းေပးမည္ကို သိလိုျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

(က)-စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ဇြန္ေဆးဝါးႏွင့္စားေသာက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္တို႔ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွႏွစ္အလိုက္ရရွိေသာအက်ိဳးအျမတ္ကို သိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

(က)-စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဇြန္ေဆးဝါးႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္တို႔ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာစာခ်ဳပ္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ႏွစ္အလိုက္ရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္ကို သိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

Pages