Law Database | Mail | English Version

ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္ အစည္းအေဝး

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ပထမေန႔ကို ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၅ ျပည့္ႏွစ္ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၂ ရက္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ (အဂၤါေန႔) တြင္ စတင္က်င္းပပါသည္။

အစည္းအေဝး ရက္မ်ား

Pages