Law Database | Mail | English Version

ဥပေဒဆိုင္ရာမ်ား

M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္(ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလဆန္း ၂ ရက္) ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

Law No 
၄၄/၂၀၁၆
publication_date 
Monday, January 2, 2017