Law Database | Mail | English Version

May 2017

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင္‌့ သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ အီတလီႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Pier Giorgio ALIBERTI အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း သည္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးဆုိင္ရာ ဆြီဒင္သံအမတ္ၾကီး H.E Ms. Annika Mariana Elisabet Rachel Ben David ႏွင့္ အဖြဲ႔အား ယေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေဆာင္အမွတ္ (I-11) ၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးၾကည္မိုးႏိုင္ သည္ Sumitomo Corporation Asia & Oceania Pte.Ltd မွ Mr. Katsuji NAKAGAWA ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံု ေရးရာေဆာင္အမွတ္ (I-8) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ေတြ႔ဆံုစဥ္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္ယူမႈ နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္ယူမႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးၾကည္မိုးႏိုင္ သည္ The World Bank Group မွ Mr. Sunil Kumar Khosla ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ေရးရာေဆာင္အမွတ္ (I-8) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား- ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပၪၥမပုံမွန္အစည္းအေဝးကို က်န္းမာ႐ႊင္လန္းစြာျဖင့္ တက္ေရာက္လာၾကတာ ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ဝမ္းသာၾကည္ႏူးမိပါေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး ျပည္သူ႕အက်ိဳး၊ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးကို ဆက္လက္ သယ္ပိုးႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ ရတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစားထိုးေျပာင္းလဲထားတဲ့ တပ္မေတာ္သားျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က လႈိက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳအပ္ပါတယ္။

         ကာတာႏုိင္ငံ ၊ ဒုိဟာၿမိဳ႕တြင္ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ (၁၇) ႀကိမ္ေျမာက္ ဒုိဟာဖုိရမ္သို႔ တက္ေရာက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာနွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္အဖြဲ႔သည္  ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းေအာင္ (ခ) ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ စင္ကာပူသံရုံး ဒုတိယအႀကီးအကဲျဖစ္သူ Mr.Koh Chee Chian အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ (၃) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ေရးရာေဆာင္အမွတ္ (I-2) ဥကၠ႒ရုံး ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျမန္မာ-စင္ကာပူ သက္ေမြးပညာ သင္တန္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သင္တန္း အရည္အေသြး တိုးတက္ျမင့္မားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏို္င္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E.

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (JCC) ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ National Democratic Institute (NDI) အဖြဲ႔မွ ဥပေဒျပဳေရးဆုိင္ရာ စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရး အႀကီးတန္းအႀကံေပးျဖစ္သူ မစၥတာအက္ဒမြန္အက္ ဖန္ဒီရာ အား ယေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ရုံး ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင္‌့ သည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ Hon. Ms. Yoko KAMIKAWA, Hon. Mr. Akira SATO ႏွင့္ Hon. Mr. Teru FUKUI တို႔ ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အားယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိလႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဘဏ္မ်ားႏွင္‌့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

Pages