Law Database | Mail | English Version

September 2015

ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္လူႀကီးမင္းမ်ားနဲ႔ ပါတီစံုအသီးသီးမွ ညီအကိုတိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးကို အထူးပင္ ေလးစားပါေၾကာင္းနဲ႔ မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးအိုက္ယြန္းမြန္းျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔အခမ္းအနားအတြက္ စာတမ္းကို ဖတ္ၾကား တင္သြင္းခြင့္ရတဲ့အတြက္ မ်ားစြာမွဘဲ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေရွးဦးစြာ ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီအတြက္ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္

“ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ျပည္သူေတြက ျပည္သူေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြအတြက္လုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္တယ္ ” လို႔ အီဘရာဟင္လင္ကြန္းက ေျပာခဲ့ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ သည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္အရာက ျပည္သူလူထုအတြက္ႏိုင္ငံေရး ဟုဆိုသည္ကို ကိုယ္တိုင္ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါက ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသားဟု မဆိုႏုိင္ေပ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္သူအားလံုးက ႏိုင္ငံေရးကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလမွ က်င္းပတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔မွာ အခုလိုစာတမ္းဖတ္ၾကားခြင့္ရတဲ့အတြက္ တအာင္း(ပေလာင္)အမ်ိဳးသားပါတီအေနနဲပ မ်ားစြာမွ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာ ဒီမိုကေရစီေန႔အထိမ္းအမွတ္စာတမ္းဖတ္ဖို႔အတြက္ ေပးထားတဲ့ “ဒီမိုကေရစီ အတြက္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္”ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔အညီဘဲ ကြ်န္ေတာ္နိဒါန္းပိုင္းမွ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္နဲ႔အတူ ျပည္သူရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈက ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ဘယ္ေလာက္အေရးပါလဲဆိုတာကို စတင္ဖတ္ၾကားေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္သားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အားလံုးသည္ မိမိတို႔ရဲ႕ဘဝရွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္ အေျခခံျဖစ္ေသာ စားဝတ္ေနေရး အေရးသံုးပါး အဆင္ေျပခ်င္သကဲ့သို႔ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တၿပီး တန္းတူညီမွ်ေသာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ကိုယ္စိတ္(၂)ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာစြာ ေကာင္းျမတ္ေသာ ပတ္ဝန္က်င္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ကမၻာတည္သ၍ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ သြားေစလိုၾကပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မိဘဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္မွသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္-

ယေန႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔သည္ ထူးျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးအဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေနပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ဝင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုုကေရစီေန႔၏ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ “ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္” “Public Participation for Democracy” နဲ႔အညီ မိဘျပည္သူတိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံသေဘာတရားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ အေနျဖင့္ တက္ၾကြစြာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ဦးစြာမဏာမ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔အထိမ္းအမွတ္အတြက္ စာတမ္းေပးပို႔ရန္ဖိတ္ၾကားမႈအား မိမိတို႔ ဓႏုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဒီမိုကေရစီပါတီမွ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ဦးစြာပထမ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔အတြက္ေဆာင္ပုဒ္မွာ “ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ ေဆာင္ရြက္”(Public Participation for Democracy) ဟူ၍ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ထြန္းကားႏိုင္ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ပါတီစံုဒီမို ကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည္မွာ ျမ်ားစြာမွ သဘာဝက် လွပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႀကီးႏွင့္တကြ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ၾကြေရာက္ လာေသာ ဂုဏ္သေရရိွ လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ာ။

ေလးစားအပ္ပါေသာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ နာယကႀကီးႏွင့္ ဥကၠ႒ႀကီးမ်ား ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစေၾကာင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သရင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါတယ္ ရွင္။ ကြ်န္မကေတာ့ မိတၳီလာတကၠသိုလ္ ဓာတုေဗဒအထူးျပဳ မဟာသုေတသနသင္တန္း တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသူ မေကသြယ္ႏွင္းစိုး ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

Pages