Law Database | Mail | English Version

အေမး ၊ အေျဖမ်ား

(စ)-ဓႏု ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသရွိ ဝါးပိုးေရ၊ ေညာင္ေျခေထာက္၊သက္ကယ္လြင္၊ ယစက်ီ၊ဂႏိုင္ယား၊လင္းေလအင္း၊မဲနယ္ေတာင္ေက်း ႐ြာမ်ားအားလၽွပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ကူညီေဆာင္ ႐ြက္ေပးပါ ရန္အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသ ဝါးပိုးေရ၊ ေညာင္ေျခေထာက္၊ သက္ကယ္လြင္၊ ယစက်ီ၊ ဂႏိုင္ယား၊ လင္းေလအင္း၊ မဲနယ္ေတာင္စသည့္ ေက်း႐ြာခုနစ္႐ြာတြင္ အိမ္ေျခအိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၀၃၉ အိမ္၊ လူဦးေရစုစုေပါင္း ၅၂၉၀ ဦး ခန္႔ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ဓႏု၊ ပအိုဝ္း၊ ပေလာင္တိုင္းရင္းသား မ်ား ေနထိုင္ေသာ ေက်း႐ြာမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ လက္ဖက္၊ ဂ်ဴးစသည့္ သီးႏွံမ်ားကို အဓိကလုပ္ကိုင္၍ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းျပဳသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေတာင္ေပၚေဒသေန ေက်း႐ြာမ်ားျဖစ္၍  လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္မ်ားစြာ လုိအပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊  ေက်း႐ြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ လၽွပ္စစ္မီးရရွိရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး လၽွပ္စစ္မီးရရွိပါက အဓိကသုံးစြဲေနေသာ ထင္းေလာင္စာ ခုတ္ယူသုံးစြဲမႈမ်ား ေလ်ာ့က်ႏိုင္ မည္ျဖစ္သျဖင့္ သဘာဝေရထြက္မ်ား၊ သစ္ေတာမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရာတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ လာမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ေနျပည္သူတို႔၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာျခင္း၊ အေသးစားစက္မႈလုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းမွတစ္ဆင့္  အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚထြန္းလာျခင္း၊ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရး အေထာက္အကူ ျပဳေစျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဓႏုကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသရွိ ေက်း႐ြာခုနစ္႐ြာ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ႏွင့္ အစီအစဥ္ရွိပါက မည္သည္‌့ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


ေျဖၾကားခ်က္ 

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္းတယႏွင့္ ႐ြာငံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်း႐ြာခုနစ္႐ြာ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ရန္ပုံေငြအား ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ KFW ဘဏ္၏ ေခ်းေငြအစီအစဥ္ျဖင့္ ရယူေဆာင္႐ြက္သြားရန္ စီစဥ္ထားေသာ စီမံခ်က္တြင္ လ်ာထားၿပီးျဖစ္ကာ ယေန႔ (၁၇-၃-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ ေဆာင္႐ြက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဝါးပိုးေရေက်း႐ြာ၊ ေညာင္ေျခေထာက္ေက်း႐ြာ၊ သက္ကယ္လြင္ေက်း႐ြာ၊ ယစက်ီေက်း႐ြာ၊ ဂႏိုင္ယားေက်း႐ြာ စုစုေပါင္းေက်း႐ြာ ငါး႐ြာ ဓာတ္အားရရွိေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ဘတ္ဂ်က္ရန္ပုံေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၇၀၈ သန္းအား ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေနာင္လာမည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားတြင္ ရန္ပုံေငြထည့္သြင္း လ်ာထားေပးႏိုင္ေရး အတြက္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေငြရရွိမႈအေပၚမူတည္ကာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန 
လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္
ေမးျမန္းသူ 
ဦးေအာင္စိုးမင္း (႐ြာငံ)