Law Database | Mail | English Version

အေမး ၊ အေျဖမ်ား

(ဃ)-႐ြာငံ-ျပဒါးလင္းဂူလမ္းအားရာသီမေ႐ြးသြား လာႏိုင္ရန္ ကတၱရာလမ္း သို႔မဟုတ္ေက်ာက္ေခ်ာ လမ္းအျဖစ္အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခရီးသြားရာသီတြင္ ႐ြာငံၿမိဳ႕နယ္သို႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပခရီးသြားမ်ား လာေရာက္လည္ပတ္မႈ မ်ားျပားပါေၾကာင္း၊ ႐ြာငံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္သည့္ ျပဒါးလင္းဂူ၊ ေက်ာက္ကုတိဒလပင္ေရတံခြန္၊ ေက်ာက္ငွက္ဆင္စာဖ်ား ေရတံခြန္၊ ထီးလႈိင္ ပ်ံလႊားငွက္တြင္း၊ ဆင္ေခါင္းအင္း၊ ဆင္ေခါင္းေရထြက္၊ ဆင္ေခါင္းေရတံခြန္၊ ေရလွ ေရတံခြန္၊ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ေပ ၇၇၅၂ ေပျမင့္ေသာ အေရွ႕ျမင္၊ အေနာက္ျမင္ေတာင္ စသည့္ လည္ပတ္စရာမ်ားစြာရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ အပ်ိဳစင္ေဒသဟု မီဒီယာမ်ားမွ တင္စားေခၚေဝၚၾကပါေၾကာင္း၊

ျပဒါးလင္းဂူသည္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ႐ြာငံၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းေလာင္ႏွင့္ ျပဒါးလင္းဂူ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာအတြင္း တည္ရွိၿပီး  ႐ြာငံၿမိဳ႕မွ အေနာက္ဘက္ ၁၂ မုိင္ ခန္႔ကြာေဝးပါေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ေခတ္လူသားမ်ား ေနထိုင္ခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္ အေထာက္အထား အခိုင္အလုံရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ေရွးေဟာင္းအေမြ အႏွစ္မ်ား ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေက်ာက္ေခတ္နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီမ်ားသည္လည္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးအထိ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကားၿပီး လာေရာက္ေလ့လာလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ေခတ္ လူသားမ်ားေနထိုင္ခဲ့သည့္ ျပဒါးလင္းဂူသည္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ေခတ္ လူသားမ်ား အေျခခ် ေနထိုင္မႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို ျပဒါးလင္းဂူအမွတ္(၁)တြင္ သုေတသနျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တူးေဖာ္မႈအရ ေက်ာက္ေခတ္သုံးလက္နက္မ်ား ၁၆၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေက်ာက္ေခတ္ဂူ နံရံေဆးေရး ပန္းခ်ီ ၁၂ ပုံတို႔ကို မွတ္တမ္းတင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္တြင္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ နယူကေလရာ သုေတသန ဗိမၼာန္မွ Carbon-solid စမ္းသပ္ခ်က္အရ ျပဒါးလင္းဂူေဒသအတြင္း ေတြ႕ရွိရေသာ မီးေသြးမ်ားမွာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၇၇၄၀ ခန္႔၊ ကာဗြန္ပါအ႐ိုးမွာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၆၅၀၀ ခန္႔ ကာဗြန္မဲ့ပစၥည္းမ်ားမွာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၁၃၄၀၀ ခန္႔မၽွ သက္တမ္းမ်ားရွိသည္ကို မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရပါေၾကာင္း၊

႐ြာငံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ျမသပိတ္ေရျပာအိုင္၊ ေတာက်ယ္ေရတံခြန္၊ အလယ္ေခ်ာင္ေရတံခြန္ႏွင့္ မိန္းမရဲသခင္မေတာင္ စသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ကေလာၿမိဳ႕ရွိ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ား စီစဥ္မႈျဖင့္ စေန၊ တနဂၤေႏြ ႐ုံးပိတ္ရက္ အထူးအစီအစဥ္မ်ားကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားမ်ား လာေရာက္ လည္ပတ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ႐ြာငံၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေရာက္ရွိ လာသည့္ ခရီးသြားဧည့္သည္အမ်ားစုသည္ ျပဒါးလင္းဂူကို စိတ္ဝင္တစား သြားေရာက္ လိုေသာ္လည္း  ေျမသားလမ္းျဖစ္ျခင္း၊ ေတာင္တက္ေတာင္ဆင္း အေကြ႕အေကာက္မ်ားျခင္း၊ မိုးမ်ားေသာ ေဒသျဖစ္သည့္အတြက္ မိုးရာသီတြင္ သြားလာႏိုင္မႈ မရပါေၾကာင္း၊

ျပဒါးလင္းဂူလမ္းအား ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ စည္ပင္ သာယာေရးဦးစီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳေငြ က်ပ္သန္း ၂၀ ျဖင့္ ႐ြာငံ-မၽွားကေလး ေက်ာက္ေခ်ာ လမ္းခင္းျခင္း ၂ မိုင္၊ ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနရန္ပုံေငြ ၂၇၇.၆၆၂ သန္းျဖင့္ ေျမသားလမ္း ၅ မုိင္ ၂ ဖာလုံ၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ရန္ပုံေငြ ၃၂၉.၄၀၅ သန္းျဖင့္ ေျမသားလမ္း ၅ မုိင္ေဖာက္လုပ္ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

႐ြာငံ-ျပဒါးလင္းဂူလမ္းအား ရာသီမေ႐ြးသြားလာ ႏုိင္ေသာလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးျခင္းျဖင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာမည္ျဖစ္ၿပီး ဓႏုေဒသရွိ ႐ြာငံ-ပင္းတယ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း လ်င္ျမန္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႐ြာငံၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည့္ ႐ြာငံ-ျပဒါးလင္းဂူလမ္းအား ရာသီမေ႐ြးသြားလာႏိုင္ေသာ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း သို႔မဟုတ္ ကတၱရာလမ္း အျဖစ္ အျမန္ဆုံး အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


ေျဖၾကားခ်က္ 

႐ြာငံ-ျပဒါးလင္းဂူလမ္း အရွည္ ၁၂ မုိင္ ၂ ဖာလံု၏ ယခု အေျခအေနသည္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း ၂ မိုင္ႏွင့္ ေျမသားလမ္း ၁၀ မိုင္ ၂ ဖာလုံျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ  ေျမသားလမ္း ၁၀ မိုင္ ၂ ဖာလုံကို ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုပါက ေငြက်ပ္သန္း၇၉၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ႐ြာငံ-ျပဒါးလမ္းဂူလမ္း အရွည္ ၁၂ မိုင္ ၂ ဖာလုံကို ကတၱရာလမ္း ေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုပါက ေငြက်ပ္သန္း ၁၄၅၀ ေက်ာ္ ကုန္က်မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ တစ္ခုလုံးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြက်ပ္သန္း ၃၅၅ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ ကတၱရာလမ္း ၁ မိုင္ ၂ ဖာလုံ၊ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း ၁ မိုင္ ၁ ဖာလုံ၊ ေျမသားလမ္း ၃ မိုင္ႏွင့္ Box Culvert (၂၁)စင္းတို႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ႐ြာငံၿမိဳ႕နယ္အေနျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြက်ပ္ ၁၇၁.၆၈ သန္းႏွင့္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း ၁ မိုင္ ၁ ဖာလုံ၊ ေျမသား လမ္း ၃ မိုင္ႏွင့္ Box Culvert (၇)စင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေက်းလက္လမ္း၊ တံတား လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကစ၍ လမ္း၊ တံတားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဒသႏၲရလမ္း၊ တံတားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုး တက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီက အတည္ျပဳထားသည့္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ စီမံေဆာင္႐ြက္ထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လမ္း၊ တံတားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းအရ ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ဦးစားေပးေရးဆြဲတင္ျပလာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ စိစစ္ၿပီး ရန္ပုံေငြရရွိမႈ အေပၚမူတည္၍ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

 ႐ြာငံ-ျပဒါးလင္းဂူလမ္းအရွည္ ၁၂ မိုင္ ၂ ဖာလုံသည္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိခဲ့သည့္အတြက္ လတ္တေလာ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိပါေသာ္လည္း ႏွစ္အလိုက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဦးစားေပးလ်ာထားတင္ျပမႈအေပၚ မူတည္ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန 
စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္
ေမးျမန္းသူ 
ဦးေအာင္စိုးမင္း (႐ြာငံ)