Law Database | Mail | English Version

(က)-မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္၌ေလယာဥ္ကြင္းတိုးခ်ဲ႕ရာ တြင္ အိမ္ၿခံေျမပါဝင္ေနေသာနစ္နာသူ(၅)ဦးအား ထိုက္သင့္ေသာေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ႏိုင္ေရးမည္ ကဲ့သို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္ ထားသည္ကိုသိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

မာန္ေအာင္ကၽြန္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒုတိယအႀကီးဆုံးကၽြန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ထဲတြင္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခင္က ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕မ်ားကို သြားလာရာတြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းတစ္ခုတည္းကိုသာ အားထားခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ ေလယာဥ္ကြင္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ေပးခဲ့၍ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကစၿပီး စစ္ေတြ၊ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မ်ားကို ေလေၾကာင္းျဖင့္ အလြယ္တကူ သြားလာႏိုင္သျဖင့္ ခရီးသြားလာေရးတြင္ မ်ားစြာအဆင္ေျပခဲ့ပါေၾကာင္း၊

ေလယာဥ္ကြင္း တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္စဥ္က အိမ္ ၃၅ အိမ္ကိုေျပာင္းေ႐ႊ႕ေစခဲ့ၿပီး အိမ္ ၃၅ အိမ္သည္ ထိုက္သင့္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရ၍ အလြယ္တကူ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ႏိုင္ခဲ့ေေသာ္လည္း က်န္ ၃ ဦးႏွင့္ စာရင္းတြင္ မပါေသးသည့္ အေထာက္အထားပိုင္ဆိုင္မႈရွိသူ ၂ ဦး စုစုေပါင္း ၅ ဦးသည္ ထိုက္သင့္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမရ၍ ယေန႔အထိ မေျပာင္းေ႐ႊ႕ႏိုင္ေသးဘဲျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ နစ္နာေၾကးသတ္မွတ္ရာတြင္ လက္ရွိကာလ ေပါက္ေဈးထက္ အဆမတန္နည္းေနသည့္အတြက္ ဖ်က္ခ၊ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခ၊ ေျမကြက္ဝယ္ၿပီး အိမ္အသစ္ေဆာက္ခစရိတ္တို႔သည္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ မလုံေလာက္သည့္အတြက္ မေျပာင္းေ႐ႊ႕ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနၾကပါေၾကာင္း၊

ေလယာဥ္ကြင္းတိုးခ်ဲ႕ရာတြင္ ပါဝင္ၿပီး မေျပာင္းေ႐ႊ႕ႏိုင္ျဖစ္ေနေသာ ျပည္သူ ၅ ဦးသည္ တရား႐ုံးတြင္ တရားခံအျဖစ္ ယခုစစ္ေဆးခံေနရၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား စစ္ေတြၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိစဥ္က မာန္ေအာင္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေမာင္က တင္ျပခဲ့၍ သိရွိခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း နစ္နာသူ ၅ ဦးႏွင့္အတူ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံၿပီး ျဖစ္ရပ္မွန္ကို တင္ျပခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မည္သို႔မွ် ထူးျခားမလာပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႕အစိုးရအေနျဖင့္ မေျပာင္းေ႐ႊ႕ႏိုင္ျဖစ္ေနေသာ ျပည္သူ ၅ ဦးအတြက္ နစ္နာမႈမရွိေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


ေျဖၾကားခ်က္ 

မာန္ေအာင္ (စမုံတဲ) ေလယာဥ္ကြင္းေဟာင္းကို ျပန္လည္မြမ္းမံတည္ေဆာက္ေပးရန္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းကို ယခင္ပို႔ေဆာင္ဝန္ႀကီးဌာနက  ေလယာဥ္ေျပးလမ္းသစ္၊ ေလယာဥ္ရပ္နားေနရာ၊ ေလဆိပ္အေဆာက္ အဦႏွင့္ ေလဆိပ္ၿခံစည္း႐ုိးလုပ္ငန္းမ်ားကို ‌ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ၂၅-၁၂-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ မာန္ေအာင္ ေလယာဥ္ကြင္း စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး Caravan ေလယာဥ္ငယ္မ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ား ပ်ံသန္း ေျပးဆြဲလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

မာန္ေအာင္ေလယာဥ္ကြင္းသည္ ဝန္ပိုမိုတင္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေလယာဥ္မ်ား ဆင္းသက္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ လက္ရွိေလယာဥ္ေျပးလမ္း ေပ ၄၀၀၀ x ေပ ၁၀၀ ကို ေပ ၇၀၀၀ x ေပ ၁၀၀ ရရွိသည္အထိေျပးလမ္း ေတာင္ဘက္သို႔ အလ်ား ေပ ၃၀၀၀ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းကြင္းဆင္းစိစစ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းတိုင္းတာ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေျပးလမ္း တိုးခ်ဲ႕မည့္ ဧရိယာအတြင္း၌ ပါဝင္သြားေသာ ေျမယာ၊ သီးႏွံပင္မ်ားႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်ႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖတို႔မွ ႏွစ္ရွည္ၿခံပိုင္ရွင္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေတာင္သူမ်ားက ၎တို႔ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေက်နပ္စြာ ေလ်ာ္ေၾကး‌ေငြမ်ား လက္ခံရယူရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီက သတ္မွတ္ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း တြက္ခ်က္ထားေသာ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေငြက်ပ္ ၉၇.၅၅၇ သန္း၊ ‌ေျမယာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြက်ပ္ ၄၂.၈၀၈ သန္းႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းအတြက္ ေငြက်ပ္ ၂၃၈.၂၉၃ သန္းစုစုေပါင္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြက်ပ္ ၃၇၈.၆၅၈ သန္းကိုေပးေခ်ႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးမွ ယခင္ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ညိႇႏႈိင္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊

ယခင္ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက မာန္ေအာင္ ေလယာဥ္ကြင္းအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးေခ်ရန္ ၂၀၁၅-၁၆ ခုႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရန္ပုံေငြေတာင္းခံၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ၃၇၈.၆၅၈ သန္းကို ၂၃-၃-၂၀၁၆ ရက္စြဲပါ ခ်က္အမွတ္ ကင-၀၁၁၂၃၈ ျဖင္‌့ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေပးေခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူၿပီး မာန္ေအာင္ေလယာဥ္ကြင္း တိုးခ်ဲ႕ဧရိယာတြင္ ပါဝင္သြားေသာ ေတာင္သူ ၃၅ ဦး ေျမယာ၊ အေဆာက္အဦ ႏွင့္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ရာတြင္ ေတာင္သူ ၃၁ ဦးက ေငြက်ပ္ ၁၁၄.၅၈၈ သန္းကို လက္ခံ ရယူခဲ့ပါေၾကာင္း၊ က်န္ေတာင္သူ ၄ ဦးသည္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြႏႈန္းထားကို တိုးျမႇင့္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကၿပီး လက္ခံျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ၎တို႔အတြက္ ေပးအပ္ရန္က်န္ရွိေသာ ေငြက်ပ္ ၂၅.၇၇ သန္းကို မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ေငြစာရင္းအမွတ္ (CF-00082) ျဖင့္ စာရင္းဖြင့္လွစ္အပ္ႏွံထားရွိၿပီး ေပးအပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနက အႀကိမ္ႀကိမ္ ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊

မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေလယာဥ္ကြင္းတိုးခ်ဲ႕ရာတြင္ နစ္နာေတာင္သူ ၅ ဦးျဖစ္ေသာ ေဒၚခင္ျမလြင္၊ ဦးျဖဴသီးခိုင္၊ ဦးတာနီ၊ ဦးတင္ႏု၊ ဦးခ်မ္းပု တို႔အနက္ ေဒၚခင္ျမလြင္မွာ လယ္ယာေျမပါဝင္ၿပီး အေဆာက္အဦ ပါဝင္မႈမရွိပါေၾကာင္း၊ ဦးျဖဴသီးခိုင္၊ ဦးတင္ႏုႏွင့္ ဦးတာနီ ၃ ဦးမွာ လယ္ယာေျမေပၚတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ထားသျဖင္‌့ ၎တို႔ ၃ ဦးကို ဖယ္ရွားရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လိုက္နာမႈမရွိသည့္အတြက္ တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၅/၂၀၁၆)ေဆြးေႏြးခ်က္အပိုဒ္ ၅ အပိုဒ္ခြဲ(က) အရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅ ျဖင့္ ဦးတင္ႏု၊ ဦးျဖဴသီးခိုင္၊ ဦးတာနီ တို႔ကို ၄-၄-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံး၌ ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉးက တရားစြဲဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဦးခ်မ္းပုသည္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ရမည့္ စာရင္းတြင္ မပါဘဲ ေလယာဥ္ကြင္းဧရိယာအတြင္းရွိ ေျပးလမ္းေျမာက္ဘက္ထိပ္တြင္ ယခင္ကတည္ရွိခဲ့ေသာ အမ်ားျပည္သူ သြားလာအသုံးျပဳေနေသာ လမ္းနယ္နိမိတ္ကို က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီး ၿခံစည္႐ိုးခတ္ကာရံထားမႈေၾကာင့္ စမုံတဲ႐ြာသူ၊ ႐ြာသားမ်ားက သြားလာေရးခက္ခဲသည့္အတြက္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးသို႔ တိုင္ၾကားလာသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္း႐ုံးတို႔က တရားစြဲဆိုထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္‌့ ဦးခ်မ္းပုမွာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်ရမည့္ ေတာင္သူစာရင္းတြင္ မပါဝင္ဘဲ အပင္မ်ား က်ဴးေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးထားၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးရလိုမႈ ေတာင္းဆိုသူသာျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေျဖၾကားခ်က္အရ သိရွိရပါေၾကာင္း၊

မာန္ေအာင္ေလယာဥ္ကြင္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်ရာတြင္ လက္ခံရယူျခင္းမျပဳဘဲ ေဈးႏႈန္းတိုးျမႇင္‌့ ေတာင္ခံလာေသာ ေတာင္သူ ၄ ဦးျဖစ္ေသာ ေဒၚခင္ျမလြင္၊ ဦးျဖဴသီးခိုင္၊ ဦးတင္ႏုႏွင့္ ဦးနီတာတို႔အနက္ ေဒၚခင္ျမလြင္က သီးႏွံ၊ သီးပင္စားပင္ႏွင့္ ေျမတန္ဖိုးအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြက်ပ္ ၁.၂၆ သန္းကို လက္ခံမည္ဟုဆိုသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို ဘဏ္မွထုတ္ ထားၿပီးမွ ေဒၚခင္ျမလြင္အေနျဖင့္ လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္းမရွိ၍ ၎ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို ဘဏ္တြင္ ျပန္လည္အပ္ႏွံထားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါေၾကာင္း၊

ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အနာဂါတ္ကာလတြင္ မာန္ေအာင္ေလယာဥ္ကြင္းတိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ရည္မွန္းၿပီး တိုးခ်ဲ႕ေလယာဥ္ေျပးလမ္းအပိုင္းတြင္ ပါဝင္သြားေသာ ေျမယာမ်ားကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာအေနျဖင့္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ေပးေခ်ျခင္းႏွင့္ ေလယာဥ္ကြင္း တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

သို႔ျဖစ္ပါ၍ မာန္ေအာင္ေလယာဥ္ေျပးလမ္းတိုးခ်ဲ႕ရာတြင္ ပါဝင္သြားေသာ ေျမယာမ်ား အတြက္ ‌ေလ္်ာေၾကးေငြကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက သတ္မွတ္ ႏႈန္းထားအတိုင္း ေပးေလ်ာ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးထုတ္ယူျခင္းမရွိေသးေသာ ေတာင္သူ ၄ ဦးအတြက္ ေပးေလ်ာ္ရန္က်န္ရွိေသာေငြက်ပ္ ၂၅.၇၇၇ သန္းကို ၎တို႔ လာေရာက္ထုတ္ယူခ်ိန္တြင္ ေပးအပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ဘဏ္တြင္ စာရင္းဖြင့္လွစ္ အပ္ႏွံထားပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ဦးတင္ႏု (ခ) တင္ႏုေအာင္ (မာန္ေအာင္) က ဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းပါသည္။

ေလ်ာ္ေၾကးသတ္မွတ္ေပးျခင္းသည္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနက တင္ျပေသာ လယ္ယာေျမ၏ တန္ဖိုးျဖင့္ တြက္ခ်က္ၿပီးေပးထားသည္ကို သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ပကတိ အေျခအေနမွန္မွာ ယင္းေျမသည္ ရြာေျမျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ႐ြာေျမအျဖစ္ စာရင္းေပါက္သည္မွာ အႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ပကတိအေျခအေနမွန္ျဖစ္ေသာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ စာရင္းေပါက္ေနသည့္ ႐ြာေျမ၏ တန္ဖိုးႏွင့္ တြက္ခ်က္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ဆိုပါက ရႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ သိရွိလုိေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင္‌့ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳး

ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးတြက္ခ်က္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးျခင္းသည္ ေဒသအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးက ေဆာင္ရြက္သည့္ ကိစၥျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက သတ္မွတ္ေပးေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြကို မိမိတို႔က တင္ျပေတာင္းခံၿပီး ေဒသကိုပဲ ေပးေခ်ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္တင္ျပပါအတိုင္း ၃၅ ဦးရွိသည့္အနက္ ၃၁ ဦးသည္ ေက်ေက်နပ္နပ္ျဖင့္ လက္ခံထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ က်န္ေနသည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားကို တင္ျပၿပီး ညိႇႏႈိင္းရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန 
ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင္‌့ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ိဳး
ေမးျမန္းသူ 
ဦးတင္ႏု(ခ)ဦးတင္ႏုေအာင္ (မာန္ေအာင္)